VELOZ CROSS TOP

Giá từ: 698.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Indonesia
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

VELOZ CROSS CVT

Giá từ: 658.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Nhập khẩu
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

INNOVA CROSS HEV

Giá từ: 990.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng - Điện
 • Indonesia
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng - Điện dung tích cc

Innova Cross

Giá từ: 810.000.000 VNĐ

 • 8 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Indonesia
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích cc

INNOVA 2.0V

Giá từ: 989.000.000 VNĐ

 • 8 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1998 cc

INNOVA 2.0G

Giá từ: 865.000.000 VNĐ

 • 8 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1998 cc

INNOVA 2.0E

Giá từ: 755.000.000 VNĐ

 • 8 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 4 cc

INNOVA 2.0 VENTURER

Giá từ: 879.000.000 VNĐ

 • 8 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1998 cc

GRANVIA

Giá từ: 3.072.000.000 VNĐ

 • 9 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Dầu
 • Nhập khẩu
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Dầu dung tích 2.8 cc