VELOZ CROSS TOP

Giá từ: 660.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Indonesia
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

VELOZ CROSS CVT

Giá từ: 638.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Nhập khẩu
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

INNOVA CROSS HEV

Giá từ: 990.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng - Điện
 • Indonesia
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng - Điện dung tích cc

Innova Cross

Giá từ: 810.000.000 VNĐ

 • 8 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Indonesia
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích cc

GRANVIA

Giá từ: 3.072.000.000 VNĐ

 • 9 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Dầu
 • Nhập khẩu
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Dầu dung tích 2.8 cc

AVANZA PREMIO MT

Giá từ: 558.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Indonesia
 • Số sàn
 • Động cơ Xăng dung tích 1496cc cc

AVANZA PREMIO CVT

Giá từ: 598.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Indonesia
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc cc

ALPHARD HEV

Giá từ: 4.475.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Nhập khẩu
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 2487 cc

ALPHARD

Giá từ: 4.370.000.000 VNĐ

 • 7 chỗ
 • ĐA DỤNG
 • Xăng
 • Nhập khẩu
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 3.5 cc