VIOS 1.5G CVT

Giá từ: 545.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

VIOS 1.5E MT

Giá từ: 458.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số sàn
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

VIOS 1.5E CVT

Giá từ: 488.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

COROLLA ALTIS 1.8V

Giá từ: 780.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích cc

COROLLA ALTIS 1.8HEV

Giá từ: 878.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng - Điện
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng - Điện dung tích 1798 cc

CAMRY 2.5Q

Giá từ: 1.405.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 4 cc

CAMRY 2.5HV

Giá từ: 1.495.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng - Điện
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng - Điện dung tích 2487 cc

CAMRY 2.0Q

Giá từ: 1.220.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1987 cc

CAMRY 2.0G

Giá từ: 1.105.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1998 cc