Dự toán chi phí

Thông tin thanh toán (VNĐ)

Giá niêm yết: 905.000.000
Giá tính thuế trước bạ: 905.000.000
Xuất xứ: Thái Lan
Phí trước bạ (12%): 108.600.000
Phí đăng kiểm: 340.000
Phí đường bộ/Năm: 1.560.000
Bảo hiểm TNDS/Năm: 480.700
Phí đăng ký lấy biển: 1.000.000
Giá lăn bánh (dự kiến): 1.016.980.700

COROLLA CROSS 1.8HEV