Dự toán chi phí

Thông tin thanh toán (VNĐ)

Giá niêm yết: 1.165.000.000
Giá tính thuế trước bạ: 1.165.000.000
Xuất xứ: Indonesia
Phí trước bạ (12%): 139.800.000
Phí đăng kiểm: 340.000
Phí đường bộ/Năm: 1.560.000
Bảo hiểm TNDS/Năm: 480.700
Phí đăng ký lấy biển: 1.000.000
Giá lăn bánh (dự kiến): 1.308.180.700

FORTUNER 2.7AT 4X2